POLITIKA PRIVATNOSTI

Dobro došli u Mionè Politiku Privatnosti!

Na ovoj stranici ćete naći sve relevantne informacije koje se tiču zaštite Vaših podataka o ličnosti, koja su Vaša prava i na koji način možete da ih ostvarite u situaciji kada Mionè prikuplja i obrađuje Vaše podatke.

Mionè, odnosno JELENA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA OSTALE ODEĆE MIONE ZRENJANIN, sa sedištem na adresi Metohijska 1, 23000 Zrenjanin, MB: 65703980, PIB: 111852037 (u daljem tekstu: „Mionè” ili „Mi”) u obavljanju svoje delatnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise.

S obzirom da smo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u obavezi da Vam pružimo sve neophodne informacije, na jasan, razumljiv i transparentan način, u tom cilju smo sačinili ovu Politiku privatnosti (dalje: „Politika”). Osim toga, veoma smo posvećeni zaštiti Vaše privatnosti, a sigurnost i zadovoljstvo naših kupaca, klijenata i fizičkih lica kod naših poslovnih partnera (dalje: „Lica”) su naš najveći prioritet.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku kako biste u potpunosti razumeli sva važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.

1. Ko je rukovalac podacima o ličnosti?
2. Definicije korišćene u Politici
3. Primena Politike
4. Kako i kada Mionè prikuplja Vaše podatke o ličnosti?
5. Vrsta podataka, svrha i osnov
6. Gde i kako se Vaši podaci čuvaju?
7. Obrađivači podataka o ličnosti
8. Koliko dugo Mionè čuva Vaše podatke?
9. Vaša prava
10. Stupanje na snagu i izmene Politike

Ko je rukovalac podacima o ličnosti?

Mionè je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Kako bismo Vam olakšali i omogućili što jednostavnije ostvarivanje Vaših prava, odredili smo lice koje je posebno zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti. U slučaju da imate pitanja ili nedoumice u pogledu zaštite Vaših podataka, možete kontaktirati ovo lice slanjem mejla na adresu privacy@mioneatelier.com ili pozivom na telefon +381 63 8610052.

Definicije korišćene u Politici

„Lice” ili „Vi” se odnosi na sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama, nezavisno da li su Korisnici sajta, Gosti, Kupci, Registrovani korisnici.

„Sajt” se odnosi na web sajt na adresi mioneatelier.com.

„Korisnik sajta” se odnosi na svako lice koje pristupi Sajtu, nezavisno od toga da li se registrovalo ili poručilo proizvode preko Sajta.

„Registrovani korisnik” se odnosi na lice koje ima registrovan nalog na Sajtu.

„Gost” se odnosi na Kupca koji obavlja porudžbinu proizvoda bez registracije naloga na Sajtu.

„E-prodavnica” se odnosi na elektronsku prodaju koja se obavlja putem Sajta i koja nudi Mionè proizvode.

„Opšti uslovi poslovanja” se odnose na uslove poslovanja koji čine sastavni deo Ugovora koji zaključujete sa Mionè i koji su dostupni na Sajtu.

„Obrađivač” se odnosi na fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Rukovaoca.

„Podatak” se odnosi na podatak o ličnosti odnosno na podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka. Podatke o ličnosti ne predstavljaju podaci koji se odnose na entitete poput pravnih lica, životinja ili slično. Međutim, ukoliko podatak o nekom pravnom licu može da dovede do identifikacije nekog fizičkog lica, takav podatak se smatra podatkom o ličnosti. Na primer, podaci o preduzetnicima ili jednočlanim društvima u kojima su sadržani lični podaci fizičkih lica. Takođe, obuhvaćeni su i podaci u vezi sa poslovnim aktivnostima fizičkih lica, poput email adrese zaposlenih u pravnim licima koja glasi „ime.prezime@firma.com“, a koja lako mogu dovesti do identifikacije fizičkog lica.

„Poverenik” se odnosi na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs.

„Politika kolačića” se odnosi na posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Politike privatnosti.

„Rukovalac” se odnosi na Mionè kao subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju Podaci.

„Saglasnost” se odnosi na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice starije od 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Lica mlađa od 15 godina mogu dati saglasnost preko svojih roditelja/staratelja. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima.

„Zakon” se odnosi na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Ostali termini koji su u Politici napisani velikim slovom su definisani u Opštim uslovima poslovanja.

Primena Politike

Ova Politika se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na Lica koja su:

a) Korisnici sajta nezavisno od toga da li su posetioci ili Registrovani korisnici,
b) Kupci.

Molimo Vas da imate u vidu da se Politika primenjuje samo na podatke o ličnosti fizičkih lica, kako je objašnjeno u odeljku Definicije korišćene u Politici.

Mionè posebno brine o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu, zbog toga nećemo prikupljati i obrađivati Podatke o licima mlađim od 15 godina. Lica koja su mlađa od 15 godina ne smeju da nam otkrivaju svoje podatke o ličnosti. Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o licima mlađim od 15 godina, molimo Vas da nas bez odlaganja obavestite na privacy@mioneatelier.com, a Mionè će preduzeti sve neophodne mere i procedure kako bi otklonili eventualnu grešku.

Kako i kada Mionè prikuplja Vaše podatke o ličnosti?

Mionè može na nekoliko različitih načina da prikuplja Vaše Podatke.

Najčešće podatke prikupljamo direktno od Vas – prilikom posete Sajta Mionè, prilikom kupovine i/ili naručivanja proizvoda od nas, kada nas kontaktirate radi pružanja podrške kupcima ili kada su Vaši podaci na drugi način relevantni za kupovinu, odnosno naše poslovanje zbog čega nam podatke direktno dostavljate.

Mionè posebno vodi računa o Vašim podacima koje prikupljamo u marketinške svrhe. Obrada Vaših podataka u marketinške svrhe će se vršiti isključivo na osnovu Vaše prethodne izričite saglasnosti. O tome Vas uvek posebno obaveštavamo, a saglasnost datu na takvu obradu u svakom momentu možete povući. Za više informacija, molimo Vas pročitajte odeljak Vaša prava.

Određene podatke ćemo prikupiti automatski, kada budete koristili naš Sajt. To su podaci poput IP adrese, vrste uređaja, vrste pretraživača i druge tehničke informacije. Ove podatke ćemo najčešće prikupiti putem kolačića ili drugih sličnih tehnologija, kako je detaljno objašnjeno u Politici kolačića. Većina navedenih podataka nam je neophodna kako bismo Vam pružili potpuno korisničko iskustvo našeg Sajta. U slučaju da ne želite da nam otkrijete podatke o ličnosti koji su nam neophodni, ne možemo garantovati da će pružene informacije i usluge u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe.

Svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu, o čemu detaljne informacije možete naći u sledećem odeljku Politike.

Vrsta podataka, svrha i osnov

Svrha prikupljanjaPodaci koje prikupljamoOsnov obrade
Registracija korisnika

Ukoliko želite da izvršite kupovinu Mionè proizvoda putem naše e-prodavnice ili kako bismo Vam omogućili korišćenje dodatnih funkcija našeg Sajta, registrovati nalog na Sajtu. Registracija korisničkog naloga nije obavezna, a Vaš nalog uvek možete obrisati.

Ime i prezime, email adresa, broj telefona, grad, poštanski broj, ulica i broj, lozinka.Obrada je neophodna za održavanje Vašeg naloga i za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka ne bi bilo moguće izvršiti registraciju korisnika, ali bi se ugovor o prodaji mogao zaključiti i izvršiti ukoliko Kupac, koji je fizičko lice, izvrši kupovinu kao Gost. Drugim rečima, registracija nije neophodna da biste izvršili kupovinu naših proizvoda.
Obrada porudžbina

Kako bismo mogli da obradimo Vašu porudžbinu i izvršimo isporuku proizvoda, neophodno je da sa nama podelite određene podatke o ličnosti, koji su neophodni za izvršenje kupoprodajnog ugovora. U tom smislu, podaci su nam neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora, za naplatu proizvoda, dostavljanje poručenih proizvoda, kao i za upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija.

Ime i prezime, email adresa, broj telefona, grad, poštanski broj, ulica i broj, a ukoliko se odlučite za elektronsko plaćanje, prikupićemo i podatke o broju Vaše platne kartice, banci i tekućem računu.Obrada je neophodna za izvršenje ugovora o prodaji koji zaključujemo sa Vama ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ne bi bilo moguće ni zaključenje ni izvršavanje ugovora.
Praćenje obrazaca ponašanja, izrada i slanje personalizovanih ponuda

Prilikom porudžbine na Sajtu možete da odaberete opciju da ste saglasni sa praćenjem obrazaca svog ponašanja, na osnovu čega će Mionè izraditi i poslati Vama personalizovanu ponudu. Na taj način dajete saglasnost da pratimo podatke o Vašim ranijim kupovinama, na osnovu čega će se formirati personalizovane ponude, tj. ponude o proizvodima za koje verujemo da ćete biti zainteresovani.

Koristimo podatke koji su prikupljeni prilikom obrade porudžbine. Kasnije prikupljamo podatke o sprovedenim kupovinama kako bismo utvrdili obrasce Vašeg ponašanja i preporučili Vam proizvode za koje verujemo da ćete biti zainteresovani.Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo na osnovu Vaše izričite saglasnosti, koju možete dati priliko registracije naloga ili prilikom kupovine. Niste u obavezi da date ovu saglasnost, i u tom slučaju nećemo pratiti Vaše ponašanje, niti ćemo Vam slati personalizovane ponude.

U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost. Više informacija o povlačenju saglasnosti možete naći u odeljku Vaša prava.

Program lojalnosti

Za najvernije kupce Mione je organizovala program lojalnosti, koji pruža niz različitih pogodnosti. Da bi Mione mogla da izdaje kartice lojalnosti i da bi mogla da vodi evidenciju o korisnicima kartice, prilikom pristupa programu lojalnosti prikuplja Vaše podatke.

Koristimo podatke koji su prikupljeni prilikom registracije naloga na sajtuObrada je neophona za izvršenje ugovora sa licem koje je korisnik programa lojalnosti. Ukoliko ne raspolažemo navedenim podacima, nećemo biti u mogućnosti da Vas identifikujemo kako biste ostvarili pogodnosti u okviru programa lojalnosti.
Sprovođenje anketa za potrebe poslovanja Mionè i istraživanja o zadovoljstvu proizvodima i uslugama.

Prilikom registracije naloga na Sajtu možete da odaberete opciju da ste saglasni da Vas Mionè kontaktira za potrebe sprovođenja anketa i istraživanja zadovoljstva našim proizvodima. Davanje saglasnosti nije obavezno, a registracija naloga i/ili kupovina proizvoda će biti moguća bez obzira da li ste dali saglasnost za ovu svrhu.

 

Koriste se podaci koji su prikupljeni prilikom registracije naloga na Sajtu.Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo ukoliko ste prilikom registracije naloga označili da ste saglasni da Vas Mionè kontaktira za potrebe sprovođenja anketa i istraživanja zadovoljstva proizvodima. Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju Vas nećemo kontaktirati za potrebe sprovođenja anketa i istraživanja zadovoljstva proizvodima.

U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost. Više informacija o povlačenju saglasnosti možete naći u odeljku Vaša prava.

Podrška Kupcima

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva podrška u vezi sa poručenim proizvodima ili korisničkim nalogom, možete nas kontaktirati putem Sajta, mejla ili telefona (na primer, radi dodatnih informacija, načinu da ostvarite svoja prava, dodatnim upitima, reklamacijama, pravu na odustanak ili zamenu proizvoda i sl.). U takvim situacijama biće nam potrebni Vaši podaci kako bismo mogli da Vam pružimo pomoć, odnosno rešimo o zahtevu koji ste nam uputili.

 

Prikupljamo sledeće podatke: ime i prezime, broj telefona, email, broj tekućeg računa i adresu stanovanja u slučaju reklamacije, kao i druge podatke vezane za pitanje zbog koga ste nas kontaktirali, a koje sami odlučite da nam dostavite.Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza odnosno radi pružanja podrške Kupcima. Obrada se vrši i na osnovu našeg legitimnog interesa, jer podatke koristimo kako bismo Vam dali informacije koje tražite od nas ili koje Vam mogu biti od pomoći povodom zahteva ili pitanja koje ste uputili Službi za pomoć Kupcima.
Newsletter

Na našem Sajtu se možete prijaviti Newsletter, ukoliko želite da budete informisani o novinama, ponudama i prodajnim podsticajima koje nudimo.

 

Podatak koji se prikuplja je e-mail.Podaci se prikupljaju na osnovu Vaše izričite saglasnosti.

 

 

U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost. Više informacija o povlačenju saglasnosti možete naći u odeljku Vaša prava.

Kupon kodovi/vaučeri

Prilikom kupovine proizvoda preko našeg Sajta, možete odabrati opciju da se prijavite za dobijanje kupon kodova ili vaučera na osnovu kojih možete ostvariti određene pogodnosti prilikom kupovine (akcije, popusti, drugi prodajni podsticaji).

 

Podatak koji se prikuplja je e-mail.Podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti.

U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

 

Informisanje o izmenama Opštih uslova poslovanja ili Politike privatnosti

Ukoliko imamo podatak o Vašem e-mailu, prikupljen radi ostvarivanja jedne od prethodno navedenih svrha, možemo Vam poslati obaveštenje o izmenama Opštih uslova poslovanja ili Politike privatnosti.

 

Email adresa.Obrada se vrši u cilju ostvarenja našeg legitimnog interesa, ali i interesa samih Kupaca, kako bi se obezbedila transparentnost u odnosu na Kupce i kako bi Kupci mogli da razmotre da li su  izmene od uticaja na njih.  Ukoliko ne raspolažemo Vašim podacima za navedenu svrhu, nećemo Vas direktno obavestiti o izmeni ovih akata, a obaveštenje o izmeni ćete moći da vidite na našem Sajtu.

Pored navedenih podataka, pojedine podatke o ličnosti prikupljamo putem kolačića u skladu sa Politikom kolačića.

Gde i kako se Vaši podaci čuvaju?

Vaše podatke čuvamo od neovlašćenog ili nezakonitog obrađivanja, od slučajnog ili nezakonitog gubitka, izmene, odnosno pristupa Vašim podacima o ličnosti. U tu svrhu smo implementirali primerene tehničke i organizacione mere, kao što je kontrola fizičkog pristupa, enkripcija podataka, jedinstveno korisničko ime, sigurnost lozinke.  Međutim, molimo Vas da imate u vidu da ne možemo potpuno eliminisati svaki rizik u vezi sa čuvanjem Vaših podataka, s obzirom da sigurnost podataka na internetu nikada ne može biti 100%. Ipak, Mionè će uraditi sve što je u okviru naših mogućnosti, da obezbedi sigurnost i poverljivost podataka.

Sve novčane transakcije koje vršite preko našeg Sajta biće izvedene pomoću bezbednih sistema plaćanja. Poverljivi podaci o plaćanjima se prenose direktno u formi enkripcije (SSL i/ili TLS) do korespodentnog tela. Enkripciju možete prepoznati tako što će se u polju za web adresu Vašeg pretraživača promeniti forma “http://” u formu “https://” i kada se pojavi simbol katanca u polju za adresu. Kada je aktivirana SSL i/ili TLS enkripcija, treća lica ne mogu pristupiti podacima.

Većina podataka će biti sačuvana u elektronskom obliku, uz primenu standardnih sigurnosnih principa i procedura.

Obrađivači podataka o ličnosti

Kako bi smo Vam omogućili brzu, ugodnu i sigurno kupovinu, Mionè koristi usluge trećih lica, koja nam pomažu da postignemo najviši standard u pružanju naših usluga. Treća lica koja angažujemo se nalaze u ulozi Obrađivača.

U kategoriju Obrađivača spadaju pružaoci usluga koje angažujemo radi vršenja pravnih i knjigovodstvenih usluga i radi usluga dostave poručenih proizvoda na Vašu adresu. U slučaju kupovine preko našeg Sajta, Vaše podatke o ličnosti prenosimo Obrađivačima samo kada je to neophodno za ispunjenje ugovorne obaveze. Na primer, dajemo neophodne podatke kurirskim službama koje vrše dostavu poručenih proizvoda.

Svi Obrađivači su, u skladu sa ugovorima koje potpisujemo, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu sa našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo naveli. Obrađivači su dužni da obezbede čuvanje poverljivosti podataka koje smo im preneli i odgovorni su za bezbednost podataka.

U pojedinim slučajevima, Vaši podaci mogu biti izneseni izvan Srbije, na serverima koji se nalaze u drugim državama. Serveri koje koristimo ispunjavaju nivo zaštite koji predviđa Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), te je nivo zaštite podataka o ličnosti (u najmanju ruku) jednak nivou zaštite u okviru Republike Srbije.

U slučaju kada podatke iznosimo u zemlje van EU, onda vodimo računa da u tim zemljama postoji adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti. Na primer, kada se Obrađivači nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama, pobrinućemo se da su Obrađivači učesnici EU/US Privacy Shield Framework-a.

Tabela u nastavku prikazuje ko su naši trenutni Obrađivači, koja je njihova uloga i gde je njihovo sedište.

ObrađivačUlogaSedište
Post Expres, Post ExportUsluge dostavljanjaSrbija
AMN knjigovodstvena agencijaKnjigovodstvene uslugeSrbija
Metaklinika, BeogradOdržavanje Sajta, IT podrškaSrbija
The choice, Novi SadOdržavanje Sajta, IT podrškaSrbija
The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)Email (marketinške) usluge zasnovane na Cloud tehnologijiSjedinjene Američke Države
Google, Inc.Analitičke uslugeSjedinjene Američke Države
Facebook, Inc.Analitičke i marketinške uslugeSjedinjene Američke Države

Koliko dugo Mionè čuva Vaše podatke?

Mionè čuva Vaše podatke, samo dok postoji svrha i osnov za to u skladu sa Zakonom. Podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz ugovornog odnosa, obrađivati sve dok traje ugovorni odnos sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada smo u obavezi da podatke čuvamo i nakon okončanja ugovornog sa Licem na koje se podaci odnose, na osnovu relevantnih zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa Licem na koje se podaci odnose).

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija, odnosno za izvršenje ugovora, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije (na primer, transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.) ili od isteka zakonskog roka za reklamaciju, koji god da je od tih datuma kasniji.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti obrađujemo u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja Vaše saglasnosti. Na primer, ukoliko se odjavite sa Newsletter-a, obrisaćemo Vaš podatak o emailu, osim ukoliko ste Vašu email adresu podelili sa nama i za druge svrhe. Vašu saglasnost možete povući u svakom momentu u skladu sa odeljkom Vaša prava.

Vaša prava

Kao licu čiji se podaci o ličnosti obrađuju, Zakonom su Vam zagarantovana određena prava. To su:

Pravo pristupa

Imate pravo da nam uputite zahtev, kako biste dobili informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, u svako doba imate pravo da tražite kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti. Vaš zahtev možete uputiti na sledeću email adresu privacy@mioneatelier.com.

Tražene informacije ćemo Vam pružiti najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

Obavestićemo Vas u roku od 30 dana o razlozima odbijanja zahteva i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku, ukoliko se ne slažemo sa Vašim zahtevom za pribavljanje podataka.

Pravo na ispravku

Svi podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su podaci netačni ili dođe do njihove promene, imate pravo da zahtevate ispravku Vaših podataka, upućivanje zahteva na sledeću email adresu privacy@mioneatelier.com.

Pravo na zaborav (brisanje podataka)

Imate pravo da tražite da obrišemo Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva). Vaš zahtev možete uputiti na sledeću email adresu privacy@mioneatelier.com.

Pravo na ograničenje obrade

Imate mogućnost da ograničite pristup Vašim podacima nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti, u određenim situacijama. Ta mogućnost Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu Povereniku, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

Pravo na prigovor

Imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima, ukoliko se obrada podataka zasniva na našem legitimnom interesu. Pored toga, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

Pravo na opoziv saglasnosti

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba.

Saglasnost možete povući slanjem mejla na privacy@mioneatelier.com.

Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

Kontakt za ostvarivanje prava

Za sva dodatna pitanja, nedoumice ili zahteve u vezi sa obradom Podataka i ostvarivanjem zaštite prava na privatnost, molimo Vas da nam se obratite na:

• e-mail adresu: privacy@mioneatelier.com
• kontakt telefon: +381 63 8610052

Svaki od ovih kanala komunikacije mora nam omogućiti Vašu identifikaciju u skladu sa važećim procedurama.

U slučaju da smatrate da se Vaši podaci obrađuju nezakonito, možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@poverenik.rs ili na broj telefona 011/3408-900.

Stupanje na snagu i izmene Politike

Ova Politika stupa na snagu dana 08.06.2020. godine.

Redovno ćemo revidirati i ažurirati informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa.

Važeća verzija Politike će uvek biti objavljena na našem Sajtu na vidljivom mestu i ažurirana pravila iz Politike će se primenjivati od momenta kada objavimo ažuriranu Politiku na našem Sajtu. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu i direktno Vas informisati putem Vaše e-mail adrese, ukoliko raspolažemo ovim podatkom.

Pretraga

Dobrodošli u MionèAtelier

Dodatnih 10% popusta

Kada se registrujete putem email-a

Preuzmi svojih 10% popusta Ne, radije ću platiti punu cenu.
Slažem se sa politikom privatnosti.

Tvojih 10% popusta je spremno

Iskoristi kod: NEW10 u korpi

Pronađi ono što voliš

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.

Have no product in the cart!
0