OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA
KUPOVINU PUTEM SAJTA

Dobrodošli u Mionè  e-prodavnicu!

U nastavku su sadržani opšti uslovi koji se primenjuju na svaku kupovinu putem Mionè sajta, te Vas molimo da ih pažljivo pročitate pre kupovine u našoj e-prodavnici. Na taj način ćete biti obavešteni o svim pravima i obavezama koje imate kao kupac naših proizvoda. Poručivanjem i kupovinom putem našeg sajta, potvrđujete da ste se upoznali sa ovim opštim uslovima i da ih u potpunosti prihvatate.

Kupovinom putem našeg sajta, zaključujete Ugovor o prodaji na daljinu sa JELENA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA OSTALE ODEĆE MIONE ZRENJANIN sa sedištem na adresi Metohijska 1, Zrenjanin, MB: 65703980, PIB: 111852037 na koji će se primenjivati odredbe Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini, Zakona o obligacionim odnosima i drugih važećih propisa Republike Srbije.

Mionè zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Opštih uslova u bilo kom trenutku. Zbog toga je neophodno da ih pre svake porudžbine/kupovine sa našeg sajta ponovo pročitate, kako biste bili blagovremeno upoznati sa eventualnim izmenama ili dopunama.

Ovi OUP se primenjuju na kupovinu proizvoda na teritoriji Srbije, osim ukoliko nije drugačije naznačeno.

1. Definicije
2. Opšte odredbe
3. Poručivanje
4. Cene
5. Plaćanje
6. Isporuka
6a. Postupanje prilikom isporuke
6b. Otkazivanje porudžbine
7. Zamena proizvoda
8. Pravo potrošača na odustanak od ugovora
9. Zaštita podataka o ličnosti
10. Saobraznost i reklamacije

Definicije

„Prodavac”, „Mi” ili „Mionè“ se odnosi na JELENA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA OSTALE ODEĆE MIONE ZRENJANIN, sa sedištem na adresi Metohijska 1, Zrenjanin, MB: 65703980, PIB: 111852037, broj telefona: +381 63 8610052.

„Opšti uslovi poslovanja”, „Uslovi” ili „OUP” se odnosi na opšte uslove poslovanja koji se odnose na kupovinu u našoj e-prodavnici, putem Sajta.

„Kupac” ili „Vi” predstavlja svako fizičko ili pravno lice koje poruči proizvod(e) putem našeg Sajta ili je zainteresovano da poruči proizvoda putem našeg Sajta.

„Korisnik Sajta” predstavlja svako lice koje pristupi i koristi naš Sajt.

„Gost” predstavlja svakog Kupca koji kupuje naše proizvode bez registracije na Sajtu.

„Registrovani korisnik” predstavlja svakog Korisnika Sajta koji je registrovao nalog na Sajtu.

„Potrošač” jeste svako fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i na koga se primenjuju propisi o zaštiti potrošača.

„Kupoprodajni ugovor” ili „Ugovor” se odnosi na ugovor o kupoprodaji na daljinu bilo kog proizvoda i/ili usluge Prodavca, koji uključuje odredbe OUP, kao i eventualne posebne uslove ugovorene između Ugovornih strana.

„Sajt” označava sajt Mionè, dostupan na sledećoj adresi: mioneatelier.com.

„Politika privatnosti” se odnosi na poseban akt koji sadrži objašnjenja o načinu obrade Vaših podataka u vezi sa korišćenjem Sajta i u vezi sa kupovinom putem naše e-prodavnice – do Politike možete doći klikom na ovaj link.

„Politika kolačića” predstavlja poseban deo Politike privatnosti koji sadrži informacije i pravila o prikupljanju podataka na Sajtu pomoću kolačića. Sa ovom Politikom možete se upoznati klikom na ovaj link.

„Ugovorne strane” su Kupac i Prodavac zajedno.

Opšte odredbe

Ovi Opšti uslovi poslovanja se odnose na celokupno poslovanje Prodavca, što obuhvata ponudu, potvrdu porudžbina, isporuku i račune, kao i sve druge isprave vezane za prodaju proizvoda.

Svi posebni uslovi koji odstupaju od OUP, a naročito uslovi postavljeni od strane Kupca, biće obavezujući jedino ukoliko su posebno izričito ugovoreni i pisanim putem potvrđeni od strane Prodavca.

Sajt i e-prodavnica Mionè nisu namenjeni licima mlađim od 15 godina.

Naručene proizvode isporučujemo isključivo na teritoriji Republike Srbije. Ne postoji ograničenje u pogledu količine ili vrednosti poručenih proizvoda.

Ukoliko je Kupac proizvoda pravno lice, osoba koja unosi podatke i poručuje proizvode na taj način potvrđuje i garantuje da je ovlašćeno da zaključi Ugovor o kupoprodaji u ime i za račun tog pravnog lica.

Pravila ovih OUP koja se primenjuju isključivo na Potrošače će biti posebno označena i istaknuta. Odredbe Opštih uslova poslovanja iz kojih proističe da se primenjuju na Potrošače, ne mogu se primeniti na Kupce koji su pravna lica.

Poručivanje

Poručivanje naših proizvoda može se izvršiti isključivo putem Sajta. Ne postoji mogućnost poručivanja proizvoda telefonskim putem.

Kupac ima mogućnost izbora poručivanja proizvoda u svojstvu Gosta ili u svojstvu Registrovanog korisnika. Ukoliko je prilikom prethodne kupovine već registrovao svoj nalog, Kupac može izvršiti poručivanje putem istog naloga.

Nakon što pronađete proizvod koji Vam odgovara i odlučite da želite da ga kupite, poručivanje možete izvršiti klikom na dugme Add to cart/Dodaj u korpu. Sadržaj korpe možete ažurirati ili izmeniti u bilo kom trenutku pre potvrđivanja porudžbine.

Nakon što dodate u korpu sve proizvode koje želite da kupite, potrebno je da unesete podatke za poručivanje u poseban formular predviđen za to. Klikom na dugme Checkout/Završi porudžbinu potvrđujete svoju porudžbinu.

Potvrđivanjem porudžbine na Sajtu u svojstvu Kupca, potvrđujete sledeće:

1. da su Vam poznati Opšti uslovi poslovanja, odnosno da Vam je pružena stvarna mogućnost da se upoznate sa njihovom sadržinom,
2. da su Vam na jasan i razumljiv način u skladu sa obavezom obaveštavanja Kupca pružena sva neophodna obaveštenja od strane Mionè, pre potvrđivanja porudžbine na Sajtu,
3. da u svojstvu Kupca dajete svoju saglasnost i pristajete na Opšte uslove poslovanja.

Obaveza obaveštavanja u smislu tačke 2. naročito obuhvata informacije o:

• osnovnim obeležjima robe;
• Prodavcu – poslovno ime, matični broj, adresu sedišta i broj telefona;
• prodajnoj ceni, načinu obračuna prodajne cene i svim dodatnim troškovima, poput troškova isporuke koje snosi Kupac;
• načinu plaćanja, načinu i rokovima isporuke i o načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;
• načinu izjavljivanja reklamacija i mestu prijema reklamacija, kao i o načinu postupanja Prodavca po njima;
• zakonskoj odgovornosti zbog nesaobraznosti proizvoda;
• uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca po osnovu nesaobraznosti;
• uslovima za raskid Ugovora.

Na email adresu koju ste naveli u formularu za poručivanje stići će automatski mail kojim potvrđujemo prijem Vaše porudžbine, nakon što izvršite poručivanje. Po prijemu porudžbine, a nakon što roba bude spremna, obavestićemo Vas putem mail-a kada možete očekivati pošiljku.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u pogledu Vaše porudžbine, možete nas kontaktirati putem email adrese info@mioneatelier.com ili pozivom na broj +381 63 8610052.

Cene

Cena svakog proizvoda u dinarima (RSD) naznačena je pored slike svakog proizvoda, na Sajtu. Cena svakog proizvoda u evrima (EUR) naznačena je pored slike svakog proizvoda, na ENG Sajtu. Prodavac nije u sistemu PDV-a.

Cene istaknute na našem Sajtu važe isključivo za kupovinu putem interneta.

Troškovi isporuke poručenih proizvoda su besplatni. Više o isporuci možete pogledati u odeljku Isporuka.

Plaćanje

Plaćanje proizvoda naručenih putem Mionè internet prodavnice moguće je izvršiti elektronskim putem pomoću debitnih ili kreditnih kartica, ili pouzećem, tj. gotovinom prilikom preuzimanja robe na željenoj adresi.

U slučaju plaćanja gotovinom, prilikom preuzimanja paketa kurir će vam predati poručenu robu uz koju ćete dobiti račun.

Povrat novca u slučaju povrata robe vrši se od strane onlajn prodavca na tekući račun Kupca.

Isporuka

Isporuka proizvoda koje poručite putem našeg Sajta vrši se putem kurirske službe Post Express i Post Export za inostranstvo.

Poručeni proizvodi dostavljaju se Kupcu lično ili licu koje je Kupac naznačio kao primaoca pošiljke u roku od 7 radnih dana, pri čemu rok isporuke svakako ne može biti duži od 30 dana.

Sve porudžbine koje primimo obrađujemo i šaljemo u roku od 48h radnim danima od datuma kada su poručene. Isporuku pošiljki ne vršimo za vreme vikenda, praznika i zvaničnih neradnih dana. Dostava se vrši u periodu od 8 do 19 časova.

Pošiljka se dostavlja na adresu koju je Kupac naveo u formularu za poručivanje.

Ukoliko niste na adresi u vreme kada poštar vrši isporuku ostaviće vam „izveštaj o prispeću pošiljke“ u poštansko sanduče. Pošiljku možete preuzeti i lično u pošti u roku od 5 dana uz priložen broj pošiljke i identifikacioni dokument. Ukoliko nakon 5 dana ne preuzmete paket, on se vraća pošiljaocu o trošku Prodavca.

Rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na Kupca u trenutku predaje proizvoda Kupcu.

Troškove vraćanja proizvoda na adresu Prodavca snosi Prodavac, kao i u slučaju kada je Kupcu isporučen pogrešan proizvod ili proizvod sa nedostatkom.

a. Postupanje prilikom isporuke

Kupac je dužan da, prilikom preuzimanja pošiljke, u prisustvu kurira vizuelno pregleda paket, kako bi ustanovio da li postoje vidna oštećenja ambalaže.

Ukoliko postoje vidna oštećenja ambalaže, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa kako bi utvrdio da li postoje vidna oštećenja i na poručenom proizvodu.

Ukoliko se ustanovi da proizvod ima vidljive nedostatke, kurir će sačiniti zapisnik o reklamaciji.

Prilikom preuzimanja paketa, Kupac je dužan da potpiše otpremnicu (odnosno račun-otpremnicu), koju kurirska služba zadržava kao potvrdu o preuzimanju pošiljke. Stavljanjem potpisa, Kupac potvrđuje da su mu uručeni i drugi prateći dokumenti uz poručeni proizvod. Rok za prijavu reklamacije usled oštećenja u transportu je 24h od trenutka preuzimanja poručenih proizvoda.

b. Otkazivanje porudžbine

Kupac ima pravo da otkaže porudžbinu u bilo kom trenutku, pisanim putem, slanjem mejla na info@mioneatelier.com.

Ukoliko je isporuka otkazana pre nego što je Prodavac poslao proizvode, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog plaćenog iznosa.

U slučaju otkazivanja porudžbine nakon što je Prodavac poslao proizvode, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali u tom slučaju, Kupac sam snosi troškove vraćanja proizvoda Prodavcu.

Po otkazivanju porudžbine slanjem mejla, Kupac će dobiti potvrdu o otkazivanju porudžbine na svoju email adresu.

Zamena proizvoda

U slučaju da, po prijemu paketa sa poručenim proizvodima, utvrdite da Vam ne odgovara veličina ili boja proizvoda ili želite da ga zamenite za neki drugi, možete nas kontaktirati slanjem mejla na adresu info@mioneatelier.com ili pozivom na broj telefona +381 63 8610052.

Zamena isporučenog proizvoda moguća je samo u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda.

U slučaju zamene, Mionè će na Vašu email adresu poslati neophodnu dokumentaciju koju je potrebno da ištampate, čitko popunite i zajedno sa primljenim proizvodom pošaljete na našu adresu: Metohijska 1, 23000 Zrenjanin.

Obrazac za zamenu možete preuzeti i na ovom linku.

Neophodno je da artikal koji šaljete bude adekvatno zapakovan, bez tragova nošenja i oštećenja. U slučaju oštećenja prilikom transporta do prostorija Prodavca, sva odgovornost pada na teret pošiljaoca, odnosno Kupca.

Nakon što pošiljka stigne na našu adresu, izvršićemo proveru da li je dostavljeni artikal adekvatno zapakovan i u ispravnom, nekorišćenom stanju, i ukoliko se utvrdi da jeste, bez odlaganja ćemo na adresu Kupca poslati zamenski artikal sa novom otpremnicom (odnosno račun-otpremnicom).

Zamena nije moguća ukoliko je proizvod vraćen Prodavcu u neispravnom ili korišćenom stanju, odnosno ukoliko nije adekvatno zapakovan.

Troškove vraćanja proizvoda na adresu Prodavca snosi Prodavac. U slučaju da Vam je isporučen proizvod sa nedostatkom, molimo Vas pogledajte odeljak Reklamacija.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Kupovina putem Mionè internet prodavnice smatra se kupovinom na daljinu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Ovaj odeljak OUP se odnosi na Kupce fizička lica koja se smatraju Potrošačima.

Ukoliko spadate u kategoriju Potrošača, imate pravo da bez navođenja razloga odustanete od Ugovora u roku od 14 dana od dana isporuke poručenih proizvoda.

Ako ste istom porudžbenicom poručili više proizvoda koji Vam nisu isporučeni istovremeno, rok za odustanak od Ugovora počinje da teče od dana isporuke poslednjeg poručenog proizvoda.

Pravo na odustanak od Ugovora ostvarujete dostavljanjem izjave o odustanku na adresu Prodavca. To možete učiniti popunjavanjem obrasca za odustanak koji Vam je dostavljen u štampanom obliku zajedno sa poručenim proizvodima ili na drugi nedvosmislen način pismenim putem, uključujući i slanje emailom.

Obrazac za odustanak možete pronaći u pdf obliku na ovom linku.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata na našu adresu. Ukoliko ste izjavu o odustanku poslali elektronskim putem, bez odlaganja ćemo Vas obavestiti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa o prijemu Vaše izjave.

U slučaju odustanka od Ugovora, Potrošač je dužan da vrati poručene proizvode na adresu Prodavca bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja izjave o odustanku. Artikal mora biti u ispravnom i nekorišćenom stanju, u originalnom i neoštećenom pakovanju. Uz artikal, Potrošač je dužan da dostavi i račun (odnosno račun-otpremnicu). Sve troškove vraćanja proizvoda Prodavcu snosi Potrošač.

Potrošač, u slučaju odustanka od Ugovora, ima pravo na povraćaj novca ili zamenu proizvoda za drugi, ukoliko su proizvod i pakovanje dostavljeni Prodavcu u neoštećenom stanju i ukoliko je uz vraćeni proizvod dostavljen račun (odnosno račun-otpremnica). Iznos plaćene cene proizvoda biće vraćen Potrošaču nakon što proizvod bude dostavljen na našu adresu odakle je Potrošaču i poslata. Mionè će bez odlaganja izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava na račun Potrošača uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema izjave o odustanku od ugovora. Povraćaj sredstava može biti odložen dok ne primimo proizvod koji ste nam poslali ili dok nam ne dostavite dokaz o tome da ste nam poslali proizvod.

Ukoliko vrednost proizvoda bude umanjena usled neadekvatnog rukovanja ili rukovanja proizvodom na način koji prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe, svu odgovornost snosiće isključivo Potrošač. U takvim slučajevima, Mionè ima pravo da vrati umanjenu cenu Potrošaču.

Kada potrošač nema pravo na odustanak od ugovora:

1. U slučaju pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
2. U slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

Zaštita podataka o ličnosti

Mionè obrađuje podatke o ličnosti Kupaca u skladu sa propisima Republike Srbije. Za više informacija kliknite na link do Politike privatnosti.

Radi prikupljanja pojedinih podataka o ličnosti Korisnika Sajta, koristimo kolačiće. Više informacija o tome koje kolačiće koristimo možete saznati klikom na Politiku kolačića.

Ovi Opšti uslovi poslovanja važe od 08.06.2020.

Pretraga

Dobrodošli u MionèAtelier

Dodatnih 10% popusta

Kada se registrujete putem email-a

Preuzmi svojih 10% popusta Ne, radije ću platiti punu cenu.
Slažem se sa politikom privatnosti.

Tvojih 10% popusta je spremno

Iskoristi kod: NEW10 u korpi

Pronađi ono što voliš

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.

Have no product in the cart!
0